Huisregels

De Huisregels

HuisregelsSoms een beetje vervelend, maar heel belangrijk.
Hier kun je ze op je gemak even doorlezen, kom je niet voor verrassingen te staan. 😉

 

TOEGANGSBELEID:

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd >18jr. vragen om een legitimatiebewijs indien u geen geldige legitimatie kunt tonen zal u de toegang ontzegd worden.

Bij de Haagsche Kluis is het de regel dat onze vaste klanten voorrang wordt verleend bij het verkrijgen van de toegang. Op donderdagavond, vrijdag­avond. zaterdagavond en feesten wordt hierbij al rekening gehouden tijdens de aanloop hiervan.

Er wordt geselecteerd zodat onze klanten die tot de doelgroep behoren welke wij met ons concept willen bereiken. Groepen van 6 personen of meer kunnen geweigerd worden.

Personen waarbij wordt geconstateerd dat zij in aangeschoten toestand verkeren en/of onder invloed zijn van drugs wordt de toegang ontzegd.

Het dragen van club. vereniging of organisatie gerelateerde kleding is niet toegestaan, (sportverenigingen, voetbalclubs, motorclubs e.d.)

KLEDING EN VOORKOMEN:

De Haagsche Kluis stelt eisen aan kleding/voorkomen, (o.a. sport onverzorgde, onzedelijke of vieze kleding, overmatige sieraden/tattoos zijn niet gewenst).

Oorbellen en gouden kettingen bij mannen worden gezien als overmatige sieraden en zijn niet gewenst.

Lang haar (mat in de nek) of opgeschoren (de penalty stip) zijn niet gewenst

GEEN WAPENS OF DRUGS:

U mag geen wapens op zak hebben.

Ook een zakmes wordt als wapen gezien.

Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.

Horecamedewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering, weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop van drugs dan volgt verwijdering.(bij grotere hoeveelheden wordt u overgedragen aan de politie)

GEEN ONGEWENSTE INTIMITEITEN, GEEN AGRESSIE OF RACISME:

U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en/ of discriminatie.

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en zullen bij de Politie worden gemeld.

GEEN HINDERLIJK GEDRAG:

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedere bezoeker van De Haagsche Kluis een veilig avondje uit kan. maar dit lukt alleen met uw medewerking!!

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan nietten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing bij herhaling volgt verwijdering plus een tijdelijke/onvoorwaardelijke ontzegging van de toegang.

U mag niet hinderlijk samenscholen bij het vermoeden of constateren van hinderlijke samenscholing dan kunnen de (verdachte) personen onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Het gebruik van schuttingtaal. racistische of discriminerende opmerkingen of uitspraken zal ontzegging tot gevolg hebben.

ROKEN:

De Haagsche Kluis (uitzondering van terras) is rookvrij, indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

GLASWERK MOET BINNEN BLIJVEN:

U mag eigendommen van de Haagsche kluis niet mee naar buiten nemen met uitzondering van en naar ons terras.

TOILETGEBRUIK EN GARDEROBE:

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.

Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan

Toilet bezoek kost € 0.50 en dient vooraf betaald te worden.

Jassen, paraplu s. helmen, hoofddeksels en tassen die niet onder de noemer “handtas” vallen moeten verplicht afgegeven worden bij de garderobe.

Gebruik van de garderobe kost € 1.00 per item. De Haagsche Kluis stelt zicht NIET AANSPRAKELIJK voor eventueel verlies, diefstal vermissing of beschadiging van goederen die zich in de afgegeven stukken bevinden. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven.

De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen/accessoires die achtergelaten worden in en/of aan de jassen en tassen e.d.

Maximale vergoeding per jas e.d.: €70.00. Deze vergoeding wordt uitgekeerd wanneer men het bonnetje kan tonen en de jas niet aanwezig is.

GEEN EIGEN CONSUMPTIES:

U bent verplicht een consumptie te bestellen.

U mag die consumptie alleen binnen of op ons terras gebruiken.

U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

GEEN OVERLAST VOOR DE OMGEVING:

Bij het betreden en verlaten van De Haagsche kluis vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.

GEHOORBESCHADIGING:

Harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. De Haagsche Kluis kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Oordoppen zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar bij de bar.

BRANDBEVEILIGING / CALAMITEITEN:

Raak in geval van brand of ernstige calamiteiten niet in paniek maar ga rustig naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. Brand en calamiteiten instructies liggen ter inzage. Volg te allen tijde de instructies van het personeel op.

HANDHAVING:

Het niet opvolgen, dan wel overtreden van bovengenoemde huisregels zal onmiddellijk en zonder aanzien des persoons resulteren in tijdelijke en mogelijk permanente ontzegging van de toegang tot het gebouw van De Haagsche Kluis, dan wel verwijdering uit het gebouw en. indien nodig, inschakeling van of aangifte bij de politie of justitie.

KLACHTEN:

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf.

Klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer aan doen.

EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS:

Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt welke niet zijn afgegeven in de garderobe kan daarvoor de horecaondememing niet aansprakelijk stellen.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN:

Als u in De Haagsche kluis een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij het personeel/horecaportier in te leveren.

Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de Politie gedeponeerd.

Diegene die een gevonden voorwerp ophaalt, dient zich te legitimeren.

Onze horecabeveiligers zijn er voor uw veiligheid dus als er iets is. meld dit dan en probeer het niet zelf op te lossen, want dit zal ontzeggen van de toegang tot gevolg hebben.

 

> Download hier de huisregels in PDF